Oferta

Dział Księgowości
Obsługujemy firmy bez względu na formę oraz przedmiot działalności w zakresie:

ksiąg handlowych

podatkowa książka przychodów i rozchodów

ryczałt ewidencjonowany

karta podatkowa

księgowość dla rolnictwa

Dział Kadrowo-Płacowy
Prowadzimy kompleksową dokumentację kadrowo-płacową w zakresie:

sporządzanie umów o pracę - każda forma wraz z wymaganą informację o warunkach zatrudnienia

zakładanie i prowadzenie akt osobowych

rejestracja i wyrejestrowanie pracowników w ZUS

sporządzanie list płac, przelewów na podatek od wynagrodzeń

prowadzenie miesięcznej oraz rocznej ewidencji czasu pracy

prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń

prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS i US

sporządzanie wniosków do refundacji z PFRON

Dział Pism i Odwołań
Sporządzamy pisma i odwołania do urzędów i instytucji finasowych w zakresie:

rejestracja firm - wszystkie podmioty gospodarcze

opracowywanie dokumentacji do Urzędu Pracy

sporządzanie pism i odwołań

przekształcanie form prowadzonej działalności gospodarczej